Kot vodilni evropski proizvajalec električnih vozil, začenja Renault prve poskuse z dvosmernim (obrnljivim) polnjenjem v velikem obsegu. Gre za posebnost uporabljene tehnologije za izmenični tok, ki z namestitvijo obrnljivega polnilnika v vozila, omogoča enostavno in cenovno ugodno prilagoditev obstoječim polnilnim mestom. Električno omrežje tako optimizira dobavo energije iz lokalnih obnovljivih virov in zmanjšuje stroške infrastrukture. Uporabniki so na ta način deležni bolj zelene in gospodarne porabe elektrike in so finančno nagrajeni za prispevek k učinkovitemu delovanju električnega omrežja.