Volkswagen je leto 2018 zaključil z novo rekordno prodajo, v svetovnem merilu v celotnem letu 6,24 milijona vozil, kar je 0,2 odstotka več kot leta 2017. Pozitivni prodajni rezultati v Južni Ameriki (+13,1 odstotka), v ZDA (+4,2 odstotka) in v Evropi (+3,6 odstotka) so izravnali močne gospodarske negotovosti na Kitajskem, v Argentini in v Mehiki ter deloma občutne posledice prehoda na preizkusni postopek WLTP v Zahodni Evropi. Odločilno vlogo so pri tem odigrali športni terenci in drugi novi modeli znamke. V Zahodni Evropi je Volkswagen prodal 1,47 milijona vozil – 2,8 odstotka več kot leta 2017. Prodaja se je povečala na pomembnih tržiščih kot so Italija, Španija ali Francija.

Tudi na domačem nemškem tržišču je bilo podobno, kjer je Volkswagen v preteklem letu kupcem predal 541.200 vozil kar je za 1,8 odstotka bolje kot v prejšnjem letu. V Srednji in Vzhodni Evropi je Volkswagen v letu 2018 dosegel visok porast prodaje v višini 8,2 odstotka. To predstavlja 280.300 vozil. Rusija se je izkazala kot gonilna sila v regiji. Tukaj je Volkswagen s 106.100 prodanimi vozili dosegel 18,5-odstotno rast. Prodajne uspešnice znamke so bili limuzinski Polo, Tiguan in Touareg.

V Severni Ameriki so se tržišča razvijala različno. V ZDA je Volkswagen v letu 2018 s 354.100 prodanimi vozili dosegel rast v višini 4,2 odstotka – po zaslugi svojih trajno uspešnih modelov SUV-jev. V Kanadi je Volkswagen svojim strankam predal 72.000 vozil – 3,7 odstotka več kot v letu 2017 in tako dosegel najboljši prodajni rezultat vseh časov na tem tržišču. Nasprotno se je prodaja v Mehiki izkazala za težavno. V nespremenjenih kritičnih makroekonomskih razmerah je Volkswagen tam prodal 19,1 odstotka vozil manj kot leto poprej. Tako je v celem letu prodaja vozil v celotni regiji dosegla –3,0 odstotka.

V Južni Ameriki je Volkswagen tudi na koncu leta ohranil uspešno rast. V letu 2018 je bilo strankam predanih 474.000 vozil – 13,1 odstotka več kot v predhodnem letu. Velik delež je prispevala Brazilija, kjer je Volkswagen zabeležil 335.800 prodanih vozil. To predstavlja 28,6-odstotno povečanje. Osem novih modelov, ki so bili uvedeni na brazilsko tržišče od konca leta 2017 naprej, navdušuje stranke, kar se ustrezno odraža tudi v prodajnih številkah. Prodaja znamke se je v letu 2018 tukaj bistveno bolj povečala kot celotno tržišče. V Argentini so težke makro-ekonomske razmere še naprej zavirale celotno tržišče. Posledično je Volkswagen tekom leta tam prodal 22,4 odstotka manj vozil kot v leto poprej, vendar pa je že 15. leto zapored ohranil vodilni položaj.