Audi opaža na trgih opazno okrevanje in stabilizacijo poslovanja. Po zelo zahtevni prvi polovici leta v okviru pandemije korone skupina Audi zdaj operativno in finančno dohiteva. Dobave in prihodki so bili v tretjem četrtletju višji kot v predhodnem letu, dobiček iz poslovanja pa je očitno pozitiven. Na kumulativni osnovi je družba dosegla donos glede dobička iz poslovanja in potrdila lastno sposobnost ustvarjanja denarnih sredstev.

Prvih devet mesecev: dobavljenih 1,2 milijona vozil znamke Audi, prihodek v višini 33,3 milijarde EUR, dobiček iz poslovanja pred posebnimi postavkami v višini 221 milijonov EUR in donos od prodaje pred posebnimi postavkami v višini 0,7 odstotka.   Neto denarni tok v višini 3,8 milijarde EUR je bil kljub koronski krizi bistveno nad visokim iz predhodnega leta, deloma zaradi enkratnih učinkov.