Projekt INCIT-EV je namenjen spodbujanju razvoja električne mobilnosti v Evropi s poskusi v vsakdanjih okoliščinah. Projekt je nastal v sodelovanju s še 32 partnerji v Evropi s ciljem spodbujanja električne mobilnosti s preizkušanjem inovativnih tehnologij za polnjenje električnih vozil.

 

V posebej za to izbranih krajih v Evropi bodo preizkušali sedem različnih inovativnih tehnologij za polnjenje električnih vozil. Projekt INCIT-EV bo trajal 48 mesecev, od januarja 2020 do decembra 2023. Najprej bodo proučili potrebe in omejitve uporabnikov, aprila 2020 pa bo sledilo ovrednotenje tehnologij polnjenja in njihove vgradnje v infrastrukture. V Parizu in v Franciji bodo preizkusili sistem za dinamično indukcijsko polnjenje v urbanem okolju. Na obrobju Talina v Estoniji bodo testirali sisteme za polnjenje z veliko močjo, v Amsterdamu in Utrechtu optimizirano »pametno polnjenje«, sistem za dinamično indukcijsko polnjenje v primestnem okolju in na večjih razdaljah v Versaillesu v Franciji, polnilno vozlišče na parkirišču za vozila za skupno uporabo na obrobju Torina v Italiji, ter dvosmerno polnjenje z majhno močjo (tudi za dvokolesna vozila) in statično indukcijsko polnjenje na pasovih rezerviranih za taksije na letališču in glavni železniški postaji v Zaragozi v Španiji.

 

Gre za raziskavo evropskih razsežnosti, ki jo je spodbudila skupina Renault v okviru ustanovitve konzorcija. Pri tem se je Skupina zavzela za ustanovitev konzorcija. Nanj se je pozitivno odzvalo dvaintrideset vodilnih industrijskih podjetij, univerz, inštitutov, mest, zagonskih podjetij ter malih in srednje velikih podjetij s skupno željo po spodbujanju električne mobilnosti v Evropi s poskusi, ki bodo osredotočeni na uporabnike električnih vozil, kar bo omogočilo zgraditi nov ekosistem ter zasnovati tehnologije polnjenja, ki jih bo mogoče enostavno uporabiti za spodbujanje razvoja električne mobilnosti v Evropi.