Sanjska domovanja najbogatejših vredna nekaj deset milijonov dolarjev. Čigava so?