Italijansko vrhovno sodišče je nedavno potrdilo, da morajo biti tudi naprave za nadzor hitrosti, nameščene na patruljah različnih organov pregona ustrezno označene in vozniki opozorjeni. Zadevo je sprožil primer voznika iz okolice italijanskega Belluna, ki je bil pred šestimi leti kaznovan zaradi prehitre vožnje, potem ko so ga ujeli pri hitrosti 85 km/h na odseku ceste, kjer je bila predpisana hitrostna omejitev 70 m/h. Policijska patrulja na kraju, opremljena s kamerami hitrosti Scout Speed, ga je sankcionirala. Voznik se je na kazen pritožil, ker je menil, da mu je bila storjena krivica. Postopek je bil dolg, vendar mu je vrhovno sodišče pred dnevi pritrdilo in utemeljilo z naslednjo obrazložitvijo: “Pri izvajanju splošne obveznosti preventive in jasno vidne signalizacije je predvidena možnost vgradnje na avtomobile napravo Scout Speed opremljeno s svetlobnimi opozorili, ki vsebujejo napis »Nadzor hitrosti« ali »Elektronski nadzor hitrosti«, dobro vidnimi od spredaj in od zadaj.” To je tako v javnosti razjasnilo dvome o tem, kaj pomeni, če kamera za merjenje hitrosti, ki je prisotna na določenem odseku ceste, ni ustrezno označena. Obveznost velja tudi za mobilne kamere za merjenje hitrosti, nameščene na policijskih avtomobilih.(vir: motori.ilmessaggero.it)