Za tiskanje bankovcev za 50 evrov se tako kot za ostale uporablja najsodobnejša tehnologija. Celoten proces poteka preko številnih faz, od izdelave papirja z vodnim tiskom, hologramom in vmesnim nadzorom kakovosti posameznih etap, do tiskanja, rezanja in pakiranja v kartonske škatle. Poglejte.


vir: you tube